Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Ostatní Vyhlášení nálezu MÚVB/7151/18/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2018-10-19 00:00:00.0
Ostatní Oznámení řízení - prodloužení platnosti SP VB ul Hybešova vodovod a kanalizace ŽP/99518/2018-krivs Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č.p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí 2018-10-19 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Košíkov SPU 466653/2018/520100/Morkus Odbor správní Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 2018-10-17 00:00:00.0
Ostatní Rozpočtové opatření č.7/2018 SVaK Ivančice Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p. 1598/78, 66491 Ivančice 2018-10-17 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Holubí Zhoř SPU 466523/2018/520100/Morkus Odbor správní Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 2018-10-17 00:00:00.0
Ostatní Uzavírky silnice II/602 Ruda II/602 Jabloňov DOP/91504/2018-krej Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č.p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí 2018-10-15 00:00:00.0
Stavební řízení Informace o podání návrhu MÚVB/6808/18/VÝST/URB Odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Velká Bíteš 2018-10-11 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezů MÚVB/6704/18/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2018-10-10 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2667/1 o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš MÚVB/6696/18/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2018-10-10 00:00:00.0
Ostatní Informace - "Sucha a pesticidů se na Žďársku nemusíme obávat" Odbor správní VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p. 820/156, 63801 Brno 2018-10-10 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 5036 v k.ú. Holubí Zhoř MÚVB/6692/18/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2018-10-10 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Záměr změny nájemního vztahu ze dne 12.10.2018 MÚVB/6734/18/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2018-10-10 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Velká Bíteš MÚVB/6693/18/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2018-10-10 00:00:00.0
Volby Výsledky voleb do zastupitelstev obcí - správní obvod MÚVB/6672/18/SPR/ZED Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2018-10-06 00:00:00.0
Ostatní Rozpočtová opatření SVK Žďársko Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-10-05 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení MÚVB/6604/18/T/KLI Tajemník Městský úřad Velká Bíteš 2018-10-03 00:00:00.0
Ostatní Dražební vyhláška EX 127/13-72 Odbor správní Ráček Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor Ráček Zdeněk, Kpt. Jaroše č.p. 256, 59501 Velká Bíteš 2018-09-19 00:00:00.0
Ostatní Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - aktualizace k 1. 8. 2018 - změna Odbor správní Úřad pro zast. státu ve věcech maj. OP Žďár n.S., Dr.Drože 26, 59112 Žďár nad Sázavou 2018-09-07 00:00:00.0
Ostatní Rozpočtové opatření č. 4 Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-07-04 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 4/2018 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p. 1598/78, 66491 Ivančice 2018-06-14 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu Svazku za rok 2017 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p. 1598/78, 66491 Ivančice 2018-06-05 00:00:00.0
Ostatní Rozpočtové opatření SVK Žďársko č. 3 Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-05-28 00:00:00.0
Ostatní Oznámení pověřence MÚVB/3578/18/T/KLI Tajemník Městský úřad Velká Bíteš 2018-05-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o ppskytnutí dotace MÚVB/3395/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 2018-05-16 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/3365/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 2018-05-16 00:00:00.0
Ostatní Rozpočtová opatření č. 1-2/2018 SVK Žďársko Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-05-02 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/3011/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 2018-04-30 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/3003/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 2018-04-30 00:00:00.0
Ostatní Zveřejnění schválených materiálů valnou hromadou SVK Žďársko Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-04-18 00:00:00.0
Ostatní Rozpočtové opatření č. 1 / 2018 SVK Žďársko Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-04-09 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 1 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p. 1598/78, 66491 Ivančice 2018-03-19 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtu 2018 a střednědobého výhledu 2019-2020 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p. 1598/78, 66491 Ivančice 2017-12-18 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-12 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2017-05-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2017-05-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2017-05-15 00:00:00.0
Ostatní Informace o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě Odbor správní Město Velká Bíteš, odobr finanční,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2017-02-28 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-10-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-10-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2015-11-06 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2015-11-02 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 2015-10-26 00:00:00.0