Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Ostatní Záměr propachtovat část pozemku p.č. 876/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš MÚVB/3579/22/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 27.05.2022
Ostatní Stanovení přechodné úpravy provozu DZpř na sil. II/395 Ludvíkov u V.B, stavba chodníku Ncorp s.r.o. DOP/24530/2022-krej Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č. p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí 27.05.2022
Ostatní Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2021 MÚVB/3412/22/FIN/POK Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 27.05.2022
Ostatní Žádost o stavební povolní k vodním dílům_Centrum obchodu a služeb - Velká Bíteš ul. Vlkovská ŽP/88549/2021-krivs Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č. p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí 25.05.2022
Ostatní Rozpočtové opatření č. 3 SVK Žďársko rok 2022 Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 23.05.2022
Ostatní Návrh závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2021 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č. p. 1598/78, 66491 Ivančice 23.05.2022
Ostatní Zveřejnění: SPP USC - Vklad nové obecně závazné vyhlášky Tajemník Automat pro Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků (Ministerstvo vnitra), náměstí Hrdinů č. p. 1634/3, 14000 Praha 4 20.05.2022
Ostatní vyhláška ÚP MÚVB/3439/22/INV/BED Odbor investic a rozvoje Městský úřad Velká Bíteš 20.05.2022
Ostatní Záměr prodeje části pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše MÚVB/3388/22/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 18.05.2022
Ostatní Stavební povolení - Centrum obchodnu a služeb Velká Bíteš - místní komunikace DOP/1716/2022-po Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č. p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí 12.05.2022
Ostatní Záměr prodeje pozemku p.č. 125 v k.ú. Košíkov MÚVB/3031/22/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 05.05.2022
Ostatní Záměr úplatného převodu částí pozemků p.č. 65, 66, 67 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše MÚVB/3030/22/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 05.05.2022
Ostatní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení MÚVB/2707/22/T/KLI Tajemník Městský úřad Velká Bíteš 03.05.2022
Ostatní Rozpočtové opatření č. 2./2022, Schválený závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 29.04.2022
Ostatní Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné na rok 2021 Odbor správní VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č. p. 820/156, Lesná, 63800 Brno 38 27.04.2022
Ostatní Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné na rok 2021 Odbor správní VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č. p. 820/156, Lesná, 63800 Brno 38 27.04.2022
Ostatní Veřejná vyhláška 753691/22/2900-11420-709759 Odbor správní Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého č. p. 1455/2, 58601 Jihlava 1 22.04.2022
Ostatní Rozpočtové opatření SVK Žďársko č. 1/2022 Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 04.04.2022
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HC Spartak MÚVB/2173/22/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 30.03.2022
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí diotace - FC PBS MÚVB/2170/22/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 30.03.2022
Ostatní Oznámení o zveřejnění dokumentů na úřední desce Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č. p. 1598/78, 66491 Ivančice 01.03.2022
Ostatní Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - aktualizace k 1. 2. 2022 - výzva občanům Odbor správní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. p. 390/42, Nové Město, 12800 Praha 28 25.02.2022
Ostatní Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MR VMB na rok 2021 Odbor správní Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická č. p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí 27.01.2022
Ostatní Oznámení šetření Životní podmínky 2022 CSU-000805/2022 Odbor správní Český statistický úřad, Na padesátém č. p. 3268/81, 10000 Praha 10 19.01.2022
Ostatní Schválený rozpočet SVK Žďársko na rok 2022 Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 23.12.2021
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu Odbor správní Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická č. p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí 29.11.2021
Ostatní Rozpočet na rok 2022 Odbor správní Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická č. p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí 29.11.2021
Ostatní Veřejnoprávníé smlouva o dotaci - Diecézní charita Žďár na Sázavou MÚVB/7581/21/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 15.11.2021
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o dotaci - HC Spartak MÚVB/7583/21/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 15.11.2021
Ostatní Opatření obecné povahy 1/2021 MZE-49892/2021-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 15.09.2021
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Spartak MÚVB/4719/21/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 20.07.2021
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace HC Spartak MÚVB/4715/21/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 20.07.2021
Ostatní Veřejnoprácní smlouva o poskytnutí dotace FC PBS MÚVB/4714/21/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 20.07.2021
Ostatní Informace o zveřejnění závěrečného účtu Odbor správní Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická č. p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí 30.06.2021
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/8499/20/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 22.12.2020
Ostatní Opatření proti šíření onemocnění COVID-19 MÚVB/6606/20/VED/ST Vedení města Městský úřad Velká Bíteš 09.10.2020
Ostatní Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak MÚVB/4412/20/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 13.07.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- SH ČMS Košíkov MÚVB/4415/20/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 13.07.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FC PBS MÚVB/4414/20/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 13.07.2020
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HC Spartak MÚVB/4413/20/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 13.07.2020
Ostatní Opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 06.04.2020
Ostatní Informace MÚVB/8523/19/FIN/FRO Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 01.01.2020
Ostatní Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 11.12.2019
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace FC PBS MÚVB/8708/19/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 10.12.2019
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Spartak MÚVB/8707/19/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 10.12.2019
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HC Spartak MÚVB/8706/19/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 10.12.2019
Ostatní Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 02.09.2019
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/5154/19/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 24.07.2019
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Klub přátel vážné hudby MÚVB/3871/19/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 29.05.2019
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu města MÚVB/3063/19/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 02.05.2019
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu města - TJ Spartak MÚVB/3068/19/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 02.05.2019
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu města MÚVB/3066/19/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 02.05.2019
Ostatní Opatření obecné povahy - napadení lesů kůrovcem 18918/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Ostatní Oznámení pověřence MÚVB/3578/18/T/KLI Tajemník Městský úřad Velká Bíteš 25.05.2018
Ostatní Informace o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě Odbor správní Město Velká Bíteš, odobr finanční,, Masarykovo náměstí č. p. 87, 59501 Velká Bíteš 28.02.2017