Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 1 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p.1598/78, 66491 Ivančice 2018-03-19 00:00:00.0
Ostatní Dražební vyhláška EX 492/16-43 Odbor správní Ráček Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor Ráček Zdeněk, Kpt. Jaroše č.p.256, 59501 Velká Bíteš 2018-03-16 00:00:00.0
Ostatní Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina Odbor správní Kraj Vysočina, Žižkova č.p.57, 58733 Jihlava 2018-03-16 00:00:00.0
Ostatní Stavební povolení- 5 BD MÚVB/7488/17/VÝST/URB Odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Velká Bíteš 2018-03-16 00:00:00.0
Ostatní Veřejná vyhláška -DZ přechodné úpravy "Cyklistický závod Velká Bíteš Brno Velká Bíteš" DOP/21197/2018-krej Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č.p.29/1, 59401 Velké Meziříčí 2018-03-14 00:00:00.0
Ostatní Veřejná vyhláška "DZ př. náměstí Vel. Bíteš - Cyklistický závod, stanovení přechodné úpravy provozu DOP/19359/2018-krej Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č.p.29/1, 59401 Velké Meziříčí 2018-03-14 00:00:00.0
Ostatní Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o pozemkových úpravách v k.ú. Jestřabí. SPU 120842/2018 Odbor správní Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Strojírenská č.p.1208/12, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-03-12 00:00:00.0
Ostatní Záměr směny částí p.č. 2539/89, 2539/90, 2539/91 v k.ú. Velká Bíteš MÚVB/1798/18/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2018-03-07 00:00:00.0
Ostatní Záměr úplatného převodu části p.č. 2539/88 v k.ú. Velká Bíteš MÚVB/1797/18/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2018-03-07 00:00:00.0
Ostatní Záměr směny pozemku p.č. 466 v k.ú. Košíkov MÚVB/1792/18/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2018-03-07 00:00:00.0
Ostatní Veřejná vyhláška - Stanovení DZp na silnici I/37 ve Velké Bíteši - uzavírka z důvodu cyklist. závodu KUJI 18324/2018 Odbor správní Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 58601 Jihlava 1 2018-03-07 00:00:00.0
Ostatní Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby: "Krokočín Chrástky Obnova NN v TS-pbč.84" ČJ/MNnO 5667/17/Výst/F Odbor správní Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. č.p.104, 67571 Náměšť nad Oslavou 2018-03-07 00:00:00.0
Ostatní Valná hromada SVK Žďársko 28.03.2018 Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-03-05 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení MÚVB/1625/18/T/KLI Tajemník Městský úřad Velká Bíteš 2018-03-02 00:00:00.0
Ostatní Společné územní a stavební řízení-oznámení - Velká Bíteš - Nová čtvrť DOP/16677/2018-po Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č.p.29/1, 59401 Velké Meziříčí 2018-03-02 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí RO-4/2018-746 Odbor správní Katastrální pracoviště Velké Meziříčí (Katastrální úřad pro Vysočinu), Třebíčská č.p.70/1540, 59401 Velké Meziříčí 2018-02-21 00:00:00.0
Ostatní Gramtový program na rok 2018 - Finanční pomoc postiženým dětem MÚVB/1286/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 2018-02-13 00:00:00.0
Ostatní Informace o přiznání k dani z přijmu za rok 2017 Odbor správní Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého č.p.1455/2, 58601 Jihlava 1 2018-02-12 00:00:00.0
Ostatní Oznámení šetření v domácnostech - Životní podmínky 2018 00007/2018 Odbor správní Český statistický úřad, Na padesátém č.p.3268/81, 10000 Praha 10 2018-02-05 00:00:00.0
Ostatní Rozpočtové opatření SVK ZR č. 10/2017 Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-01-29 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtu 2018 a střednědobého výhledu 2019-2020 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p.1598/78, 66491 Ivančice 2017-12-18 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 10 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p.1598/78, 66491 Ivančice 2017-12-18 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2017, závěrečný účet 2016, rozpočtová opatření 2017 Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2017-11-15 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o uzavření smlouvy MÚVB/7983/17/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2017-11-10 00:00:00.0
Dražby, exekuce Elektronická dražba 030 EX 12090/14-189 Odbor správní Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p.41/104, 60300 Brno 3 2017-11-08 00:00:00.0
Ostatní Výzva občanům Odbor správní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,, Dr.Drože č.p.1686/26, 59112 Žďár nad Sázavou 2017-10-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-12 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení Střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 2018-2019 S-17 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice,, Kounická č.p.1598/78, 64491 Ivančice 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o závěrečném účtu Svazku za rok 2016 S-17 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice,, Kounická č.p.1598/78, 64491 Ivančice 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-05-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-05-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-05-15 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice,, Kounická č.p.1598/78, 66491 Ivančice 2017-03-23 00:00:00.0
Ostatní Informace o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě Odbor správní Město Velká Bíteš, odobr finanční,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-02-28 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-10-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-10-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-11-06 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-11-02 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-10-26 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-07-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-07-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-07-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-07-15 00:00:00.0