Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Ostatní Veřejná vyhláška-Žádost o st.povolení k vod.dílům-propojení Lípová-Strojní,splašk. kanal. a vodovod ŽP/41407/2017-krivs Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č.p.29/1, 59401 Velké Meziříčí 2017-12-13 00:00:00.0
Ostatní Veřejná vyhláška - Zákaz vjezdu motor. vozidel a B28 na UK a na MK v k.ú. Ruda-návrh místní úpravy DOP/50588/2017-krej Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č.p.29/1, 59401 Velké Meziříčí 2017-12-13 00:00:00.0
Ostatní Grantový program na rok 2018 Sport s tělovýchova MÚVB/9338/17/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 2017-12-12 00:00:00.0
Ostatní Grantový program na rok 2018 Kultura a ostatní zájmová činnost MÚVB/9324/17/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 2017-12-12 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o záměru uzavřít smlouvu MÚVB/9294/17/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2017-12-12 00:00:00.0
Volby Oznámení o době a místě konání voleb MÚVB/9108/17/SPR/BUR Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2017-12-04 00:00:00.0
Ostatní Ceny vodného a stočného na rok 2018 Odbor správní VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p.820/156, 63801 Brno 2017-12-04 00:00:00.0
Volby Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí MÚVB/9111/17/SPR/BUR Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2017-12-04 00:00:00.0
Volby Jmenování zapisovatelů MÚVB/8791/17/SPR/BUR Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2017-11-29 00:00:00.0
Ostatní Navýšení kapacity výroby ve společnosti ITW Pronovia, s.r.o. MÚVB/8707/17/VÝST/HOM Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš Odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-11-29 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Záměr změny nájemního vztahu MÚVB/8706/17/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2017-11-28 00:00:00.0
Ostatní Veřejná vyhláška "Silnice II/395 v k.ú. Ludvíkov" DOP/47248/2017-krej Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č.p.29/1, 59401 Velké Meziříčí 2017-11-28 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu MÚVB/8658/17/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2017-11-27 00:00:00.0
Ostatní Dražební vyhláška 139 EX 07032/15-121 Odbor správní Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č.p.44/4, 78901 Zábřeh 2017-11-27 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení Rozpočtového opatření č. 9 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p.1598/78, 66491 Ivančice 2017-11-21 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu MÚVB/8547/17/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2017-11-21 00:00:00.0
Ostatní Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše SPU 537193/2017/520100/ProchA Odbor správní Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024, 13000 Praha 3 2017-11-20 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2017, závěrečný účet 2016, rozpočtová opatření 2017 Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2017-11-15 00:00:00.0
Volby Stanovení minimální počtu členů OVK a poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků MÚVB/8334/17/SPR/BUR Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2017-11-13 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o uzavření smlouvy MÚVB/7983/17/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2017-11-10 00:00:00.0
Dražby, exekuce Elektronická dražba 030 EX 12090/14-189 Odbor správní Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p.41/104, 60300 Brno 3 2017-11-08 00:00:00.0
Ostatní Rozpočtové opatření č. 7 Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2017-11-02 00:00:00.0
Dražby, exekuce Dražební vyhláška 030 EX 21666/08-200 Odbor správní Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Jaroslav, Hlinky č.p.41/104, 60300 Brno 3 2017-11-02 00:00:00.0
Ostatní Výzva občanům Odbor správní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,, Dr.Drože č.p.1686/26, 59112 Žďár nad Sázavou 2017-10-03 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření č. 8 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice,, Kounická č.p.1598/78, 66491 Ivančice 2017-09-27 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-12 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o závěrečném účtu Svazku za rok 2016 S-17 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice,, Kounická č.p.1598/78, 64491 Ivančice 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení Střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 2018-2019 S-17 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice,, Kounická č.p.1598/78, 64491 Ivančice 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice,, Kounická č.p.1598/78, 66491 Ivančice 2017-05-19 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-05-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-05-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-05-15 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice,, Kounická č.p.1598/78, 66491 Ivančice 2017-03-23 00:00:00.0
Ostatní Informace o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě Odbor správní Město Velká Bíteš, odobr finanční,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-02-28 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-10-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-10-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-11-06 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-11-02 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-10-26 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-07-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-07-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-07-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-07-15 00:00:00.0