Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Ostatní Souhrná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2018 MÚVB/2598/19/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 18.04.2019
Ostatní Oznámení zahájení řízení - úřední deska MÚVB/2846/19/VÝST/URB Odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Velká Bíteš 17.04.2019
Volby Pozvánka na 1. zasedání OVK MÚVB/2863/19/SPR/BUR Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 17.04.2019
Záměr pronájmu a prodeje Záměr vypůjčit pozemky p.č. 198/3, p.č. 198/4, p.č. 198/5 v k.ú. Velká Bíteš MÚVB/2853/19/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 17.04.2019
Ostatní Vyhlášení nálezu - brýle MÚVB/2809/19/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 16.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - mobilní telefon MÚVB/2738/19/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 15.04.2019
Ostatní Oznámení o volném pracovním místu MÚVB/2746/19/T/KLI Tajemník Městský úřad Velká Bíteš 15.04.2019
Ostatní Exekuční příkaz EX 1707/17-34 Odbor správní Urban Karel, JUDr. - soudní exekutor Urban Karel, Minská č.p. 3193/54, 61600 Brno 16 15.04.2019
Ostatní Předání informace spolkům za součinnosti obcí ČR MV- 54554-1/ODK-2019 Odbor správní Ministerstvo vnitra, Nad štolou č.p. 936/3, 17000 Praha 7 15.04.2019
Ostatní Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k. ú. Holubí Zhoř SPU 151760/2019/520100/Morkus Odbor správní Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 15.04.2019
Ostatní Záměr pachtu části pozemku p.č. 1695/1 a části pozeku p.č. 1580/1 v k.ú. Velká Bíteš MÚVB/2684/19/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 12.04.2019
Ostatní Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 1580/1 v k.ú. Velká Bíteš MÚVB/2682/19/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 12.04.2019
Ostatní Veřejná vyhláška ŽP/4535/19/HPS Odbor správní Magistrát města Brna, Kounicova 67, 60167 Brno 10.04.2019
Volby jmenování zapisovatelů MÚVB/2579/19/SPR/BUR Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 10.04.2019
Ostatní Rozpočtové opatření 1/2019 SVK Žďársko Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 10.04.2019
Ostatní Pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Velké Bíteši Odbor správní VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Studentská č.p. 1133, 59121 Žďár nad Sázavou 10.04.2019
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu - klíč od automobilu MÚVB/2555/19/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 08.04.2019
Ostatní Opatření obecné povahy - napadení lesů kůrovcem 18918/2019-MZE-16212 Odbor správní Ministerstvo zemědělství, Těšnov č.p. 65/17, 11000 Praha 1 04.04.2019
Ostatní Podklady na valnou hromadu SVK Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 244/2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 03.04.2019
Ostatní Veřejná vyhláška - DZ uzavírka III/3928 Velká Bíteš - Jindřichov-stanovení přechodné úpravy provozu DOP/52876/2019-krej Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č.p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí 03.04.2019
Ostatní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení MÚVB/2402/19/T/KLI Tajemník Městský úřad Velká Bíteš 03.04.2019
Ostatní Usnesení a rozpočet - schváleno VH SVK Žďársko 19. 3. 2019 Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 28.03.2019
Volby Informace o počtu volebních okrsků a stanovení minimálního počtu členů OVK MÚVB/2091/19/SPR/BUR Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 22.03.2019
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 1 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Konická č.p. 1598/78, 66491 Ivančice 06.03.2019
Ostatní Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Odbor správní Úřad pro zast. státu ve věcech maj. OP Žďár n.S., Dr.Drože 26, 59112 Žďár nad Sázavou 04.03.2019
Ostatní Oznámení šetření Životní podmínky 2019 00002/2019 Odbor správní Český statistický úřad, Na padesátém č.p. 3268/81, 10000 Praha 10 31.01.2019
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace FC PBS MÚVB/8780/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 19.12.2018
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/8779/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 19.12.2018
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace HC Spartak MÚVB/8781/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 19.12.2018
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na rok 2020-2021 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p. 1598/78, ivančice, 66491 Ivančice 18.12.2018
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/7160/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 22.10.2018
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/7159/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 22.10.2018
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/7157/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 22.10.2018
Ostatní Oznámení pověřence MÚVB/3578/18/T/KLI Tajemník Městský úřad Velká Bíteš 25.05.2018
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o ppskytnutí dotace MÚVB/3395/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 16.05.2018
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/3365/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 16.05.2018
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/3011/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 30.04.2018
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/3003/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 30.04.2018
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 12.07.2017
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 03.07.2017
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 03.07.2017
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 03.07.2017
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 15.05.2017
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 15.05.2017
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 15.05.2017
Ostatní Informace o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě Odbor správní Město Velká Bíteš, odobr finanční,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 28.02.2017
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 20.10.2016
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 20.10.2016
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 20.07.2016
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 20.07.2016
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 20.07.2016
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 20.07.2016
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 20.07.2016
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 20.07.2016
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 25.04.2016
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 25.04.2016
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 25.04.2016
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 25.04.2016
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p. 87, 59501 Velká Bíteš 25.04.2016