Úřední deska

Informace o provozu podatelny Města Velká Bíteš a o podmínkách přijímání dokumentů
Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Dokument
Ostatní Dražební vyhláška EX 505/17-67 Odbor správní Ráček Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor Ráček Zdeněk, Kpt. Jaroše č.p. 256, 59501 Velká Bíteš 2018-06-20 00:00:00.0
Ostatní Vyhlášení nálezu MÚVB/4162/18/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2018-06-20 00:00:00.0
Ostatní Záměr směny části pozemku p.č. 23 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše MÚVB/4132/18/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2018-06-18 00:00:00.0
Ostatní Záměr pronájmu pozemku p.č. 544/6 v k.ú. Velká Bíteš MÚVB/4130/18/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2018-06-18 00:00:00.0
Veřejné vyhlášky Územní rozhodnutí SZ obchvat MÚVB/9687/17/VÝST/URB Odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Velká Bíteš 2018-06-18 00:00:00.0
Ostatní Záměr bezúplatného převodu části p.č. 2469/1 a částí p.č. 2473/6 v k.ú. Velká Bíteš MÚVB/4134/18/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2018-06-18 00:00:00.0
Volby Sdělení registračního úřadu MÚVB/4133/18/SPR/BUR Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2018-06-15 00:00:00.0
Volby Sdělení o potřebném počtu podpisů na peticích pro NK/SNK MÚVB/4135/18/SPR/BUR Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2018-06-15 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k. ú. Košíkov SPU 284637/2018/520100/Morkus Odbor správní Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024, 13000 Praha 3 2018-06-15 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1239/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše MÚVB/4070/18/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2018-06-15 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 4/2018 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p. 1598/78, 66491 Ivančice 2018-06-14 00:00:00.0
Veřejné vyhlášky DZ na MK Lánice Vel.Bíteš vyhrazené parkování ZNAKOM návrh místní úpravy provozu DOP/53202/2018-krej Odbor správní Město Velké Meziříčí, Radnická č.p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí 2018-06-13 00:00:00.0
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu MÚVB/4021/18/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2018-06-12 00:00:00.0
Záměr pronájmu a prodeje Záměr pronájmu nebytového prostoru v k.ú. Velká Bíteš MÚVB/3861/18/MAJ/PEJ Odbor majetkový Městský úřad Velká Bíteš 2018-06-11 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o výběrovém řízení MÚVB/3926/18/T/KLI Tajemník Městský úřad Velká Bíteš 2018-06-08 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o výběrovém řízení MÚVB/3927/18/T/KLI Tajemník Městský úřad Velká Bíteš 2018-06-08 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu Svazku za rok 2017 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p. 1598/78, 66491 Ivančice 2018-06-05 00:00:00.0
Ostatní Vyhlášení nálezů MÚVB/3749/18/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2018-05-31 00:00:00.0
Ostatní Rozpočtové opatření SVK Žďársko č. 3 Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-05-28 00:00:00.0
Ostatní Oznámení pověřence MÚVB/3578/18/T/KLI Tajemník Městský úřad Velká Bíteš 2018-05-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o ppskytnutí dotace MÚVB/3395/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 2018-05-16 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/3365/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 2018-05-16 00:00:00.0
Ostatní Rozpočtová opatření č. 1-2/2018 SVK Žďársko Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-05-02 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/3011/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 2018-04-30 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MÚVB/3003/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 2018-04-30 00:00:00.0
Ostatní Zveřejnění schválených materiálů valnou hromadou SVK Žďársko Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-04-18 00:00:00.0
Ostatní Rozpočtové opatření č. 1 / 2018 SVK Žďársko Odbor správní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou 1 2018-04-09 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č. 1 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p.1598/78, 66491 Ivančice 2018-03-19 00:00:00.0
Ostatní Gramtový program na rok 2018 - Finanční pomoc postiženým dětem MÚVB/1286/18/FIN/BLA Odbor finanční Městský úřad Velká Bíteš 2018-02-13 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení rozpočtu 2018 a střednědobého výhledu 2019-2020 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická č.p.1598/78, 66491 Ivančice 2017-12-18 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o uzavření smlouvy MÚVB/7983/17/SPR/DOC Odbor správní Městský úřad Velká Bíteš 2017-11-10 00:00:00.0
Dražby, exekuce Elektronická dražba 030 EX 12090/14-189 Odbor správní Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č.p.41/104, 60300 Brno 3 2017-11-08 00:00:00.0
Ostatní Výzva občanům Odbor správní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,, Dr.Drože č.p.1686/26, 59112 Žďár nad Sázavou 2017-10-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-12 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o vyvěšení Střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 2018-2019 S-17 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice,, Kounická č.p.1598/78, 64491 Ivančice 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Oznámení o závěrečném účtu Svazku za rok 2016 S-17 Odbor správní Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice,, Kounická č.p.1598/78, 64491 Ivančice 2017-07-03 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-05-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-05-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-05-15 00:00:00.0
Ostatní Informace o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě Odbor správní Město Velká Bíteš, odobr finanční,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2017-02-28 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-10-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-10-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-07-20 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2016-04-25 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-11-06 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-11-02 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-10-26 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-07-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-07-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor,, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-07-15 00:00:00.0
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Odbor správní Město Velká Bíteš, finanční odbor, Masarykovo náměstí č.p.87, 59501 Velká Bíteš 2015-07-15 00:00:00.0