Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - aktualizace k 1. 8. 2018 - změna
Číslo jednací
Zodpovídá Odbor správní
Původce Úřad pro zast. státu ve věcech maj. OP Žďár n.S., Dr.Drože 26, 59112 Žďár nad Sázavou
Adresát Úřad pro zast. státu ve věcech maj. OP Žďár n.S., Dr.Drože 26, 59112 Žďár nad Sázavou
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2018-09-07 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2018-12-31 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2018-09-07 00:00:00.0 1970-01-01 11:31:01.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do